Hjärtat

Hjärtats anatomi


 

Hjärtat är en muskel som har till uppgift att pumpa ut blod till kroppens alla delar. Kammarskiljeväggen delar hjärtat i en höger och en vänstersida.Vardera sida har två rum som kallas förmak och kammare. I hjärtat finns klaffar som styr blodet åt rätt håll. Mellan förmaken och kamrarna finns segelklaffarna och mellan kamrarna och artärerna sitter fickklaffarna. Klaffarnakan bara öppnas i en riktning och när blodströmmen vänder stängs de automatiskt. Högersidan pumpar blodet genom lungorna, där det tar upp syre (lilla kretsloppet). Därefter passerar blodet genom vänster sida som pumpar detvidare ut i kroppen (stora kretsloppet). Blodet för med sig syre och näring till kroppens alla delar.

Hjärtats retledningssystem


 

Hjärtmuskelns sammandragningar styrs av små elektriska impulser. Dessa impulser startar från ett fokus i höger förmak som kallas sinusknutan. Sinusknutan ger impulser regelbundet, signalerna går via AV-noden, ett fokus beläget mellan förmak och kammare och som har till uppgift att reglera takten i hjärtrytmen. AV-noden ger i sin tur kamrarna impulser till att dra ihop sig, det blir ett hjärtslag, och blodet pumpas på det viset ut i kroppen.

Sinusknutan påverkas av det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) som kan öka eller bromsa hjärtfrekvensen allt efter behov. I samband med ansträngning behöver kroppen mer syrerikt blod. Hjärtfrekvensen ökar genom att sinusknutan skickar ut fler impulser. En större mängd syrerikt blod pumpas därigenom ut i kroppen.

Kommentera