Stress

Stress

Stress är inte bara något mentalt, utan i högsta grad något fysiskt också. Under stress utlöser hjärnan signaler för att våra binjurar ska producera stresshormoner, så att vi kan öka takten och hinna med mer. Pågår stressen länge får vi en rundgång av stresshormoner som tröttar ut binjurarna som minskar antalet signaler till hjärnan. De stresshormoner som utsöndras påverkar oss på olika sätt

Adrenalin gör att vi blir skärpta och kan ha högt tempo och orkar jobba hårt och länge.

Noradrenalinet spänner musklerna och håller alla sinnen på helspänn.

Kortisolets uppgift är att stänga av, både fysiskt och psykiskt så att vi inte märker hur stressigt vi har det och hur trötta vi egentligen är.

Pulsen ökar, blodtrycket stiger, vi svettas, blodet koagulerar (levrar sig) snabbare. Detta är naturliga reaktioner med syftet att vi ska kunna försvara oss, fly eller stoppa en blodförlust vid skada De här stressreaktionerna i kroppen är funktionella och bra när man behöver slåss eller överleva under korta stunder. Men det är inte meningen att vi ska ha det så dag ut och dag in. Dagens stressituationer ser ofta annorlunda ut, det är inte längre vilda djur eller liknande faror vi ställs inför utan det är ofta tidsbrist eller känslomässig påfrestning av olika slag som sätter igång våra stressreaktioner. Det kan vara problem på jobbet, i nära relationer, eller annat som oroar oss
Följden av långvarig stress blir trötthet och en mängd olika fysiska problem.
.

Det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska.

Kroppen är mycket finurligt ordnad med två olika system som styr aktivitetoch vila. Enkelt uttryckt kan man säga att det sympatiska nervsystemet styr aktivitet och det parasympatiska systemet styr vila och återhämtning. Det är viktigt med balans mellan de två systemen. Om det sympatiska systemet ofta är påslaget till exempel vid långvarig stress, har det parasympatiska systemet sämre möjligheter att sköta sina uppgifter. Det kan bland annat innebära att sömnen blir störd, matsmältningen och sexlivet fungerar dåligt och immunförsvaret försämras. Vi får också sämre motståndskraft mot psykisk påfrestning.

Medicinsk yoga är en metod som aktiverar det parasympatiska nervsystemet och gör att korpp och själ får chans att vila och återhämta sig.

Att lära sig stresshantering är också ett sätt att minska sina stressnivåer.

Det är mycket bra att kombinera stresshantering med medicinsk yoga, då bearbetar man stressen från två håll.

Kommentera