Medicinsk yoga

Medicinsk yoga är en form av kundaliniyoga som urspruntligen kommer från norra Indien och Tibet.

Medicinsk yoga kan utföras av alla, friska och sjuka. Yogan görs sittande på stol eller sittande på golvet. Övningarna utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet.
Fysiska enkla rörelser kombineras med djupandning och meditation. Målet med yogan är att uppnå psykisk och fysisk balans.

Medicinsk Yoga får allt större fäste inom sjukvården och har visat intressanta resultat i många olika studier. Bland annat har det visat sig signifikant sänka blodtrycket för en grupp hjärtpatienter. Det har också visat sig sänka stresshormoner och påverka sömnen positivt.

I januari 2010 började Danderyds Sjukhus, som första sjukhus i Norden, använda Medicinsk Yoga vid rehabilitering av sina hjärtinfarktpatienter. Nya studier pågår på Danderyds och Huddinge sjukhus för patienter med förmaksflimmer och hjärtsvikt.

Läs mer på http://www.medicinskyoga.se

Se ett inslag om medicinsk yoga: http://svtplay.se/v/2555442/yoga_for_hjartat