Stresshantering

 

Psykologisk stress (tidspress, oro, depression, ångest) ökar risken för hjärt-kärlsjukdom på olika sätt

1) genom att det påverkar livsstilen, som exempelvis rökning, kost, brist på motion etc. Är man stressad och upplever tidspress eller oro har man inte tid att ta hand om sig själv, man tar till snabba lösningar, äter snabbmat, orkar eller hinner inte motionera, använder alkohol eller nikotin för att slappna av etc.

2) genom ökad insöndring av stresshormoner. Stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol påverkar hjärtrytmen, blodtrycket och ökar vid långvarig stress risken för bland annat hjärtsjukdom och diabetes.

Vill man ändra livsstil, kanske sluta röka, börja motionera eller äta nyttigare är det viktigt att komma till rätta med stressen i sitt liv.

Stresshantering i grupp

Grupperna är små med max 7 deltagare, kvinnor och män i separata grupper. Man fokuserar på ett särskilt tema varje gång. Temat kan t.ex. vara ilska, oro konflikthantering.  Träffen om ilska  inleds med ett teoretiskt avsnitt om vad ilska är, hur det yttrar sig och vilka känslor som kan ligga bakom. Deltagarna kopplar till sina egna erfarenheter. Hemuppgiften kan vara att registrera vid vilka tillfällen ilskan kommer och träna på att hantera känslan.

Programmet som är utarbetat av psykolog Gunilla Burell är speciellt utarbetat av för människor som haft hjärtinfarkt, kärlkramp eller har genomgått en kranskärlsoperation. Kursen innefattar även kunskap om hjärtat och hjärtsjukdom och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Vi jobbar i gruppen med att öka vår självkännedom, lära oss hantera ilska, negativa tankar och känslor.  Metoden baserar sig på kognitiv beteendeterapi och har visat positiva resultat i studier. I en svensk studie minskade man betydligt risken för att få en ny hjärtinfarkt efter att ha deltagit i stresshantering efter samma modell som vi använder.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21263103